Språk & Interkultur
– det moderna och kvalitetsmedvetna företaget
som erbjuder språk- och interkulturservice.
  

Affärsidé: Att öka företagens lönsamhet i affärsvärlden genom att tillhandahålla interkulturell medvetenhet samt språkservice i form av utbildning, tolkning och översättning.
  

  
  

Christine på radio

och

Christines bok: Läs mer i Nyheter