Interkultur
Övertramp av umgängesregler i kommunikation med utlänningar är ofta allvarligare än grammatiska fel- sägningar. Vårt utbildningsutbud inom detta ämne täcker från en timmes föredrag till en veckas inten- sivkurs. Området som åskådliggörs är skillnader i värderingar, managementprocessen, förhandlings- sätt etc.
  
Vi hjälper myndigheter och företag få bra, fungerande arbetslag med personer från olika etniska bakgrunder. Dessutom ger vi utbildning i hur man når kunder i Sverige med icke-svensk bakgrund.
Interkultur underlättar mångfald på arbetsplatsen.

  

Mångfaldsarbete
Vi hjälper företag och myndigheter att ha en större förståelse för personer med annan etnisk identitet, inom företaget eller utåt, i väl fungerande arbetslag liksom i kundkontakter.

Kontakta oss gärna för ett prisförslag