Klarspråk

  

Klarspråk - att skickliggöra kursdeltagarna i att skriva en klar, lättfattlig svenska istället för kanslisvenska. Här får deltagarna möjlighet att känna säkerhet i att uttrycka sig i skrift.

Innehållet i Klarspråk

 • Kommunikationssituationen: att skriva för att informera
   
 • Ordval: att välja ord som underlättar kommunikationen
   
 • Syntax: att bygga meningar som gör texten lättläst
   
 • Dispositionen: att lägga upp texten så den blir lätt att följa
   
 • Rubriker och layout: att med hjälp av ordbehandlaren göra texten lättläst och tydlig
   
 • Olika typer av dokument
   
 • Språkriktighet: att undvika vanliga språkfel och konstruktionsfel