Nyheter

  

  

Christine har varit på radio P4 Blekinge. Klicka här för att läsa och här för att lyssna.
  

  
  

Köp boken

Christines bok

Nominerad till Årets HR-bok 2009!

Möten med främmande kulturer, både utomlands och på hemmaplan, blir en allt viktigare del av vardagen för allt fler människor. De flesta företag och organisationer har både kunder, samarbetspartners och medarbetare med utländsk bakgrund. Och just i arbetslivet är kanske risken som störst att det spännande och lustfyllda kulturmötet övergår till den frustrerande och tidsödande kulturkrocken.

Den här insiktsfulla och praktiska handboken hjälper dig att hantera kulturkrockar och förvandla dem till givande kulturmöten. Den vill väcka din nyfikenhet på andra kulturer men också ge dig goda råd och visa hur du kan undvika viktiga fallgropar.