Personal

 
Våra utbildare har språket som modersmål, och för lägre
nivåer använder vi språktränare som kan svenska.
  

  

  

Christine Beckman
  
Fil. kand. i engelska och franska samt en grundutbildning i kemi. I 25 år har jag arbetat som utbildare på företag och myndigheter. Jag har bott och arbetat halva mitt liv utomlands och räknar engelska, franska och svenska som modersmål.

  

Linda Wahlström
  
Jag är ansvarig för ekonomi och marknad samt hjälper Dig gärna med svar på Dina frågor. Vänd Dig till mig angående intensivkurser utomlands, översättningar och tolkningar samt vid tidsbokning hos våra språktränare.

  

Simon Richardson
  
Jag är platsansvarig i Örebro och har arbetat i femton år som utbildare på olika företag och myndigheter i länet. Som engelsman har jag studerat både engelska och teologi på olika universitet i Storbritannien och precis innan jag kom till Sverige 1991 blev jag behörig att undervisa engelska som främmande språk.

  

Ulrike Franz
  
Jag har läst till översättare i engelska, ryska och spanska vid Universität Leipzig i Tyskland. Därefter läste jag tyska som främmande språk. Har jobbat som översättare i Tyskland och undervisat i tyska i Belgien.

  

Robin Jones
  
Jag arbetar i Örebro som lärare i engelska och är dessutom IT ansvarig. I grunden är jag geolog men har också arbetat med forskning i mikrobiologi åt staten i Storbritannien. Jag kommer från Wales och har nu varit lärare och översättare sedan 1998.

  

Annika Eriksson
  
Efter universitetsstudier i bl a franska och spanska har jag arbetat som tolk, korrespondent och teknisk facköversättare inom näringsliv och industri i nästan 30 år. Jag har bott 3 år utomlands.
Att få lära ut min samlade erfarenhet av språk och interkultur är en angenäm omväxling från arbetet framför datorn.

  

Jenny Forsling
  
Jag arbetar som lärare i svenska och franska och som översättare. Jag har läst språk och litteratur på Göteborgs universitet och i Paris. Förutom mina studier, har jag även bott utomlands under min uppväxt, både i Frankrike och Afrika. Det har gett mig förståelse för de svårigheter som det innebär att konfronteras med ett nytt språk och en ny kultur.
  Jag har också gått journalistprogrammet vid Göteborgs universitet och frilansar en del som journalist. Det är jag som håller i Klarspråk, en kurs i att skriva lättfattlig och klar svenska.