Språk

  

Vårt stadiga utbud inkluderar: engelska, tyska, spanska, franska samt svenska för utländska professionella. Vi tar hjälp av andra konsulter för övriga språk.

Vi har långvarig och gedigen erfarenhet som utbildare i affärsvärlden och vet vilka krav företag ställer på språkutbildning. Därför anpassar vi vår utbildning till individen och till arbetssituationen. Betoningen ligger på kommunikativ kompetens.

Språkträning inom teknikområdet är en specialitet som vi har stor erfarenhet av genom lång praktik inom industrin. Detta gäller även områden som management, marknadsföring och ekonomi.

Vi är användbara för kunden därför att hans arbetsmaterial är vårt kursmaterial. Naturligtvis arbetar vi konfidentiellt.

Våra lärare har alla näringslivsbakgrund så att de kan diskutera företagets nya personalpolitik eller produktionens kvalitetsstyrning osv.