Utbud

  

Interkulturträning
Språk och interkultur hör intimt samman. Hjälp till deltagarna att finna kulturidentitet i det mångkulturella Sverige, EU och resten av världen.

Arbetsanpassad språkutbildning
Professionell språkträning utifrån yrkesbehov i engelska, svenska, tyska, spanska och franska. Vi tar hjälp av andra konsulter för övriga språk. Behovsanalys och utbildningsplaner, samt hjälp att hitta lämpliga kursanordnare på den egna orten.

Översättning och tolkning
Genom ett stort professionellt nätverk erbjuder vi översättning och tolkning till de flesta språk.

Intensivkurser, utomlands eller i Sverige
Kort intensivträning för individer med akuta behov eller för dem som saknar möjlighet till regelbundet deltagande i språkkurs.

Legal English
Kurs i Cambridge, England med jurister som lärare.